Turande och Borgarkrobesök 22 sept -17

Det var dags för ny träff med dragörgänget. Tom bokade på H-H-linjen. Avresa kl 14.15 med Hamlet. Färjan Aurora är inne på översyn på varv för att gå över till eldrift till 100 %. Tom skriver: ”Det kan i och för sig vara glädjande för en miljö knutte som jag, även om jag sällan lever som jag lär. Kan inte komma eftersom jag skall tjänstgöra i miljödomstolen i Växjö denna dag. Normalt brukar ärenden kunna avgöras mellan kl. 10 – 12, men just nu kommer frun med posten och där är 5 mål som skall avgöras, 4 st mellan 10-12 men tyvärr ett femte med början kl. 13.00. Handlingarna har en höjd på 25 cm  när man lägger alla i en hög. Domstolsväsendet lever fortfarande på pappers stadiet.”

Nu blev det så att Tom ändå kom. Han såg till att de slutade i tid i Miljödomstolen. Därför blev vi Tom, Kaj P, Kalle, Stephan, Bo, Kent. Buffen på båten var som vanligt, hyfsat för 129 kronor. Helsingborgs lager till maten och några tog snaps. Borgarkroen anträddes. Dock, först ville hälften göra en inköpsrunda vilket gjorde att tre man startade kortspelet. De fick vänta för provsmakningen av sprit tog tid och sen skulle lite kakor köpas och lite vin på Fötex som ligger i andra änden Stengade. Vi återsamlades och spelet med sex man kom igång! Som vanligt fanns viss förvirring kring reglerna. Denna gång var det inte musik till spelet. Femkronor bytte ägare men vid avfärd var alla nöjda. IMG_6418IMG_6420IMG_6421